pacienti
Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o.s.
(Center for Health and Medical Sociology)
Aktuality Kdo jsme Cíle a poslání Co nabízíme Stanovy a členství Projekty Publikace Kontakt

Hlavní cíle centra

  1. Podpora rozvoje oboru sociologie medicíny, podpora odborné komunity sociologů medicíny, podpora a oživení aktivit odborníků zabývajících se  sociologickým studiem problémů v oblasti medicíny a zdravotnictví.
  2. Rozvoj interdisciplinární spolupráce a odborné diskuse sociologů s lékaři, psychology, zdravotními sestrami, ekonomy, historiky a dalšími odborníky, kteří se zabývají studiem různých aspektů péče o zdraví. Vytvoření veřejné platformy pro interdisciplinární debatu k aktuálním sociálním problémům medicíny a zdravotnictví.
  3. Organizace mezioborových a mezisektorových seminářů, workshopů, vzdělávacích programů, konferencí v oblasti sociologie medicíny a zdravotnictví. Zpracování vzdělávacích projektů s cílem jejich akreditace a získání finanční podpory z evropských fondů.
  4. Založení a budování odborné knihovny.  Vytvoření vlastní webové stránky centra s možností interaktivní komunikace a odborné diskuse a s možností publikování  odborných textů a relevantních tištěných studijních materiálů domácích i zahraničních.
  5. Zdůrazňování významu studia sociálních determinant zdraví a nemoci a sociálních souvislostí rozvoje medicíny a zdravotnictví, vedle čistě biomedicínsky a ekonomicky orientovaného výzkumu.
  6. Podpora realizace sociologických výzkumů zaměřených na problémy související se zdravím a nemocí, s uspokojováním zdravotních potřeb obyvatelstva a sociálních skupin, s poskytováním zdravotní péče, organizací zdravotnictví a zdravotní politikou a rovněž úsilí o využití získaných výsledků ve společenské praxi.
  7. Poradenství pro zájemce o využití sociologického výzkumu ve zdravotnictví a medicíně (pro studenty, učitele, poskytovatele zdravotnických služeb, pacientské organizace).  Oponentury diplomových a jiných odborných prací a článků se sociomedicínskou tematikou.
  8. Spolupráce se zahraničními partnery, kteří se věnují sociologii medicíny a zdravotnictví, zapojení do mezinárodních komparativních výzkumů, spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je např.  European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS).
  9. Spolupráce na výzkumu v rámci jiných oborů medicíny, které projeví zájem o studium sociologických aspektů jejich problematiky nebo o využití sociologických metod, např. spolupráce s ošetřovatelstvím, s psychiatrií (psychiatrická sociologie), s pediatrií (sociologie dětí, rodiny), geriatrií (gerontosociologie) ap.
  10. Vlastní publikační činnost v oboru – vydávání informačních a studijních materiálů, odborných textů.

© CESMEZ, všechna práva vyhrazena
Webdesign by JKr