pacienti
Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o.s.
(Center for Health and Medical Sociology)
Aktuality Kdo jsme Cíle a poslání Co nabízíme Stanovy a členství Projekty Publikace Kontakt

Projekty

Remembering Together

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy umožnila v letech 2012-2014 pokračování projektu  "Vzpomínejme společně" pod vedením nového koordinátora, jímž se stalo Středisko křesťanské pomoci České diakonie. Řešitelkou projektu je Hana Janečková ve spolupráci s Centrem pro sociologii medicíny azdravotnictví. Průběžné informace naleznete rovněž na www.skp.diakonie.cz.


Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví získalo grant od agentury NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) v rámci programu celoživotního učení GRUNDTVIG - Projekty partnerství. Mezinárodní projekt pod názvem "Remembering Together: Reminiscence Training for Family Carers of People with Dementia" je zaměřen na vytvořerní a ověření metodiky využití vzpomínek v rodinách, které pečují o člověka s demencí. Předpokládá se, že lidem s demencí a jejich rodinným pečovatelům pomůže reminiscence při vyrovnávání se s problémem demence a při zvládání péče, že přispěje ke zlepšení kvality života lidí trpících demencí i jejich blízkých.   Finanční prostředky jsou určené na společná koordinační setkání partnerských organizací  a na práci s  rodinami.  Projekt probíhá ve spolupráci s mezinárodní organizací Evropská reminiscenční síť.
(www.europeanreminiscencenetwork.net)

Ve dnech 2.-5.9.2010 se konala první schůzka k projektu v irském Belfastu.

Ve dnech 14.-16.4.2011. se konalo druhé setkání mezinárodního týmu v Kotce, ve Finsku. Partneři prezentovali své zkušenosti s realizací projektu ve svých zemích.

V červnu odevzdána průběžná zpráva na  Národní agenturu evropských programů.

Ve dnech 30.11.-2.12.2011 proběhlo třetí setkání partnerů v Barceloně. Český tým, reprezentovaný Hanou Janečkovou, seznámil s postupem při realizaci setkání rodinýcbn pečujících a společných setkáních pro rodinné pečující a jejich rodinné příslušníky-seniory. Byly  vystaveny koláže, které rodinní příslušníci vyráběli spolu s maminkami či manželkami na posledním setkání.

Všechna pravidelná setkání rodinných pečujících a společné schůzky rodinných pečujících a rodinných příslušníků-seniorů probíhají zhruba jednou měsíčně v laskavém prostředí kavárny Na Londýnské, Praha 2.

Termín poslední mezinárodní mobility je 28.-30.6.2012 a místem konání je Kassel, Německo.

http://www.rememberingtogether.eu/Lifelong Learning Programme, Education and Culture DG                         Národní agentura pro evropské vzdělávací programy - NAEP

 

 

 


© CESMEZ, všechna práva vyhrazena
Webdesign by JKr